Sở GTVT TP.HCM thông báo các giải pháp nhằm tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại khu vực nút giao An Phú, quận 2 (TP.HCM).

Đặc biệt, tại khu vực dành cho xe dừng chờ rẽ trái hướng từ đường Mai Chí Thọ đi vào đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Sở GTVT giao Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị phối hợp với Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ để thực hiện ngay việc điều chỉnh đèn tín hiệu giao thông tại đây (pha đèn, thời lượng đèn,…).

Cụ thể, Sở GTVT lưu ý:

Thứ nhất, hai đơn vị phối hợp, lưu ý việc tách riêng pha đèn của xe hai bánh để tránh đi cùng với pha đèn của xe tải nặng và xe sơ-mi rơ-moóc. Đặc biệt là hướng rẽ trái từ đường Mai Chí Thọ về đường dẫn cao tốc.

Thứ hai, hai đơn vị phải đảm bảo việc bố trí pha đèn của các hướng cho phù hợp hơn để hạn chế đến mức thấp nhất việc giao cắt giữa lượng xe hai bánh với xe tải nặng và xe sơ-mi rơ-moóc.