Một trong những nguyên nhân là do sự gia tăng đột biến phương tiện xe cá nhân, xe hợp đồng dưới chín chỗ kinh doanh vận tải hành khách.

Trước tình hình đó, lãnh đạo Sở GTVT TP cho biết sẽ cung cấp danh sách ô tô chín chỗ ngồi trở xuống được cấp phép phù hiệu “xe hợp đồng” cho Công an TP nhằm phục vụ tốt cho công tác tuần tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm khi tham gia kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng.

Đặc biệt, Sở GTVT TP sẽ có văn bản gửi các đơn vị cung cấp sử dụng phần mềm như Grab, Uber tạm thời ngưng cung cấp kết nối thêm xe mới nhằm ổn định hoạt động vận tải. Sở GTVT TP cũng kiến nghị Chính phủ sớm ban hành nghị định thay thế Nghị định số 86/2014, trong đó quy định chặt chẽ về quản lý hoạt động của loại hình Uber, Grab, đồng thời điều chỉnh các điều kiện kinh doanh taxi nhằm đảm bảo môi trường cạnh tranh lành mạnh.