Theo Sở GTVT TP, trong việc xây dựng phương án chi trả các khoản phí cho hoạt động thu phí ô tô đậu dưới lòng đường, Sở đề xuất để lại 100% số phí thu được để chi trả cho ba nội dung: Chi phí sử dụng kết nối đầu số 1008, phí kết nối với các nhà mạng; chi phí thanh toán lương, các khoản đóng góp theo lương và chi phí hỗ trợ cho lực lượng thu phí của các quận.

TP.HCM: Tiền giữ ô tô lòng đường thu không đủ chi - ảnh 1
Từ ngày 1-5, lực lượng thanh niên xung phong chính thức nhận nhiệm vụ thu phí ô tô dưới lòng đường. Ảnh: ĐÀO TRANG

Tuy nhiên, Sở Tài chính TP đề nghị lập dự toán chi tiết cho phần thu để lại ở các quận. Với ý kiến của Sở Tài chính TP, Sở GTVT TP đã họp với các quận 1, 5, 10 và các quận đều không thống nhất với lý do số thu mỗi quận được để lại không đủ chi trả cho hoạt động thu phí. Vì vậy, các quận đề nghị trên cơ sở số thu phí được để lại, các quận sẽ cân đối thêm các nguồn thu khác để đảm bảo chi trả cho lực lượng trực tiếp thu phí tối thiểu theo đúng các chế độ quy định.

Trên cơ sở ý kiến của Sở Tài chính TP, Sở GTVT TP đề xuất UBND TP chấp thuận phương án chi trả chi phí như sau: Tỉ lệ để lại là 100% số thu phí để chi trả cho các nội dung gồm chi phí sử dụng kết nối đầu số 1008, chi phí kết nối nhà mạng; số thu còn lại sau khi chi trả các khoản chi nêu trên được để lại cho các quận. Các quận trên cơ sở số thu được phân bổ tự cân đối nguồn chi trả cho thành viên các lực lượng tham gia phục vụ công tác thu phí.