(PL)- Thông tin từ Văn phòng UBND TP.HCM cho hay TP đã phê duyệt đề án cổng thông tin tiếp nhận và giải đáp thông tin cho người dân, doanh nghiệp, tổ chức (viết tắt là cổng thông tin hỏi đáp).

Theo đó, cổng thông tin hỏi đáp này sẽ tiếp nhận, xử lý, phản hồi và giải đáp thông tin cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp về sự cố hạ tầng kỹ thuật, giao thông, vệ sinh môi trường, trật tự đô thị... và thông tin phản ánh đến lãnh đạo TP.

Cụ thể, cổng thông tin sẽ hiển thị thông tin liên quan của đô thị bằng số liệu, hình ảnh, video, biểu đồ, bản đồ số... để hỗ trợ các cấp quản lý, lãnh đạo TP ra quyết định kịp thời trong quản lý đô thị. Đồng thời tiếp nhận các thông tin góp ý, phản ánh hoặc đề nghị hỗ trợ của các tổ chức, công dân.

UBND TP đánh giá cổng thông tin hỏi đáp sẽ là một bộ phận cấu thành để xây dựng Trung tâm Điều hành đô thị thông minh, nơi tổng hợp tất cả nguồn thông tin, dữ liệu hằng ngày của TP trên tất cả lĩnh vực.

NGUYỄN NHUNG