Theo đó, dự án đầu tiên là cải tạo, nâng cấp các cầu yếu và gia cố trụ chống va xô trên tuyến đường sắt Hà Nội - TP.HCM (có 11 gói xây lắp).

Hiện nay, dự án này có một gói thầu được phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán gói thầu, đồng thời phát hành hồ sơ mời thầu từ ngày 27-3, dự kiến khởi công tháng 5-2020. Các gói thầu còn lại của dự án đang thực hiện công tác khảo sát, thiết kế, dự kiến khởi công trong quý III-2020.

Tiếp theo, dự án gia cố các hầm yếu kết hợp mở mới các ga và cải tạo kiến trúc tầng trên đoạn Vinh - Nha Trang. Dự án có sáu gói thầu xây lắp, trong đó hai gói thầu dự kiến khởi công trong tháng 6-2020, các gói còn lại dự kiến chậm nhất khởi công tháng 9-2020. Đối với dự án cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn Hà Nội - Vinh (có bảy gói thầu xây lắp). Hiện nay, dự án đã lựa chọn nhà thầu thiết kế bản vẽ thi công đối với hai gói thầu và dự kiến khởi công vào tháng 6-2020. Các gói thầu còn lại khởi công trong quý III-2020.

Cuối cùng, dự án cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn Nha Trang - Sài Gòn. Dự án gồm 11 gói thầu xây lắp, trong đó hai gói thầu sẽ khởi công vào tháng 6 và tháng 7-2020. Các gói còn lại dự kiến khởi công vào cuối quý III-2020.

Trước đó, ngày 31-7-2018, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết về phương án sử dụng 15.000 tỉ đồng nguồn vốn dự phòng của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 cho 14 dự án đường sắt, đường bộ quan trọng cấp bách. Trong đó có bốn dự án đường sắt nói trên với tổng mức đầu tư 7.000 tỉ đồng.