Từ tháng 6: Đường sắt giảm giá vé nhiều mác tàu
(PL)- Từ ngày 1-6 đến 31-12-2019, ngành đường sắt sẽ áp dụng chính sách mua vé lượt đi giảm vé lượt về trên nhiều mác tàu.

Cụ thể, giảm 10% cho các tuyến tàu SE3/SE4, SE7/SE8, SE9/SE10, SE11/SE12 có ga đi từ Hà Nội đến Đồng Lê (Quảng Bình), đồng thời có ga đi từ Tam Kỳ (Quảng Ngãi) đến TP.HCM và ngược lại.

Giảm 10% trên các mác tàu SE22, SE27/SE28 chạy các tuyến từ thứ Hai đến thứ Tư hằng tuần. Tàu SE26, SQN2/4, SNT2/4/6/8/10/12; tàu SPT2/4/6 chạy các tuyến từ thứ Hai đến thứ Tư và cuối tuần. Tàu NH2 chạy các tuyến từ thứ Hai đến thứ Năm hằng tuần.

Giảm 10% trên các mác tàu SNT1/3/5/7/9/11 chạy các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu hằng tuần. Tàu NH1 chạy từ thứ Hai đến thứ Tư hằng tuần. Tàu SPT1/3/5 chạy các ngày từ thứ Ba đến thứ Sáu hằng tuần.

Ngoài ra, còn nhiều mác tàu khác giảm 5% trong thời gian từ ngày 1-6 đến 31-12-2019.

Chương trình áp dụng cho các hành khách mua vé tàu trong cùng một hóa đơn điện tử, cùng một hình thức thanh toán vé và cùng tên một khách hàng. Chính sách giảm giá này chỉ áp dụng cho hành khách mua vé cá nhân, không áp dụng cho mua vé tập thể.

THY NHUNG