UBND TP.HCM phê bình Sở GTVT vì chậm trễ trong công việc
(PLO)- UBND TP.HCM vừa có văn bản phê bình Sở GTVT TP vì chậm trễ trong tham mưu ban hành bộ định mức công tác kiểm định cầu.

Cụ thể, ngay sau khi nhận được công văn của Sở GTVT TP về công tác kiểm định cầu 2019, UBND TP.HCM đã có văn bản phê bình Sở GTVT TP vì chậm trễ trong tham mưu ban hành bộ định mức công tác kiểm định cầu đã được ủy ban chỉ đạo từ tháng 8-2016.

"Yêu cầu Sở GTVT rút kinh nghiệm, không để xảy ra những trường hợp tương tự về sau" - văn bản của ủy ban do Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn hoan ký nêu rõ.

Về công tác này, ủy ban đồng ý chủ trương cho phép Sở GTVT thực hiện quyết toán các công trình kiểm định cầu đã hoàn thành trong các năm 2017-2018 và tổ chức thực hiện kiểm định cầu năm 2019.

Ủy ban cũng yêu cầu Sở khẩn trương hoàn thành quy định về công tác kiểm định cầu, bộ định mức dự toán và đơn giá thực hiện, trình ủy ban để công bố áp dụng từ đầu năm 2020.

KIÊN CƯỜNG