Ứng dụng KHCN kết nối vận tải hành khách
(PL)- Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa có ý kiến chỉ đạo về việc thực hiện thí điểm ứng dụng khoa học công nghệ (KHCN) trong hỗ trợ kết nối vận tải hành khách theo hợp đồng.

Theo đó, Phó Thủ tướng đồng ý kéo dài thời gian thí điểm triển khai ứng dụng KHCN hỗ trợ quản lý và kết nối hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 1850, ký ngày 19-10-2015, cho đến khi nghị định quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô (thay thế Nghị định 86/2014/NĐ-CP) được ban hành và có hiệu lực thi hành.

Phó Thủ tướng giao Bộ GTVT nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các bộ, cơ quan: Công an, Tư pháp, Công Thương, Tài chính, KH&CN, TT&TT, UBND TP Hà Nội đánh giá đầy đủ các ưu điểm, hạn chế trong thời gian thí điểm, làm cơ sở cho việc bổ sung các quy định để quản lý hoạt động thí điểm, đảm bảo chặt chẽ, minh bạch, cạnh tranh lành mạnh và tạo sự bình đẳng giữa các loại hình kinh doanh vận tải theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản 1850.

Đồng thời rà soát, hoàn chỉnh dự thảo nghị định quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản 1012/VPCP-CN ngày 26-1-2018, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31-3-2018.

(Theo baochinhphu.vn)