(PL)- Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình. 

Dự án được đầu tư xây dựng năm 2018-2021 với mục tiêu kết nối giao thông hành lang ven biển Bắc bộ, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của các địa phương có tuyến đường đi qua và tăng cường củng cố quốc phòng khu vực ven biển.

Dự án tuyến đường bộ ven biển có tổng chiều dài 35,5 km. trong đó, điểm đầu giao với quốc lộ 37 (kết nối với điểm cuối dự án tuyến đường bộ ven biển TP Hải Phòng và 9 km thuộc địa phận tỉnh Thái Bình); điểm cuối đấu nối với đường đầu cầu vượt sông Hồng tại xã Nam Phú, huyện Tiền Hải. Trên tuyến đường xây dựng cầu vượt sông Hồng dài khoảng 2,2 km đấu nối vào tuyến đường bộ ven biển tỉnh Nam Định. Tuyến đường được xây dựng theo quy mô đường cấp III đồng bằng; vận tốc thiết kế 80 km/giờ. Tổng mức đầu tư hơn 3.870 tỉ đồng.

Về phương án tài chính, nhà đầu tư xây dựng trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ để hoàn vốn. Thời gian dự kiến thu giá là 23 năm ba tháng (từ năm 2022 đến năm 2045). Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Thái Bình phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án, trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư dự án theo đúng quy định của pháp luật; bố trí ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác trong kế hoạch ngân sách hằng năm của tỉnh để triển khai dự án theo đúng tiến độ.

 

NT