Theo đó, Bộ GTVT yêu cầu các đơn vị khẩn trương rà soát tổng thể công tác bảo hành và bàn giao công trình của toàn bộ dự án nâng cấp, mở rộng QL1 từ Thanh Hóa đến Cần Thơ và đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên và Bình Phước.

“Các đơn vị thống kê những dự án, gói thầu, hạng mục chưa hoàn thành bảo hành và bàn giao công trình theo quy định, xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan và báo cáo bằng văn bản gửi về Bộ GTVT trước ngày 31-10-2020” - Bộ GTVT yêu cầu.

Về các gói thầu chưa hoàn thành công tác bảo hành và bàn giao công trình theo quy định, Bộ GTVT yêu cầu các ban quản lý dự án, sở GTVT khẩn trương bố trí cán bộ trực tiếp tại hiện trường. Từ đó phối hợp với đơn vị quản lý khai thác công trình, tổ chức kiểm tra, phát hiện kịp thời những hư hỏng, khiếm khuyết (nếu có). Trên cơ sở đó, yêu cầu nhà thầu thi công khẩn trương khắc phục, sửa chữa triệt để đảm bảo an toàn giao thông, an toàn khai thác và sớm bàn giao công trình, dự án theo quy định.

“Trường hợp để xảy ra hư hỏng, mất an toàn giao thông, giám đốc ban quản lý dự án, sở GTVT và các đơn vị liên quan chịu hoàn toàn trách nhiệm theo phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao…” - Bộ GTVT nhấn mạnh.

Bộ này cũng yêu cầu các chủ đầu tư thống kê danh sách những nhà thầu chậm trễ trong công tác thực hiện nghĩa vụ bảo hành công trình, sau đó báo cáo Bộ GTVT để xem xét, xử lý theo quy định.