Bộ GTVT vừa có văn bản gửi các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án về đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2019 cho các dự án.

Xử lý trách nhiệm đối với các nhà thầu chậm giải ngân vốn - ảnh 1
Bộ GTVT yêu cầu các nhà thầu sớm giải ngân vốn. Ảnh: VIẾT LONG

Theo đó, Bộ GTVT yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị khẩn trương hoàn thiện các thủ tục phê duyệt thiết kế dự toán, thủ tục đấu thầu và đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các địa phương nhằm đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng. Đặc biệt, tập trung thực hiện các thủ tục nghiệm thu, thanh toán vốn ngay từ những tháng đầu năm, không để dồn thanh toán vào cuối năm và không gây nợ đọng xây dựng cơ bản.

Bên cạnh đó, rà soát những vướng mắc trong việc thực hiện và thanh toán vốn để kịp thời xử lý theo quy định, trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo Bộ xem xét, xử lý. "Các đơn vị có biện pháp xử lý trách nhiệm cụ thể đối với các nhà thầu chậm hoàn thiện các thủ tục liên quan đến giải ngân vốn...", Bộ GTVT chỉ đạo

Đối với các dự án hoàn thành năm 2019, tập trung hoàn thiện các hạng mục công trình, hoàn tất công tác nghiệm thu, thanh toán và giải ngân vốn cho các nhà thầu, khẩn trương lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành.

Bộ GTVT cũng yêu cầu các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án thực hiện nghiêm kết luận của Bộ trưởng tại các cuộc họp giao ban tháng, quý và các cuộc họp chuyên đề kiểm điểm tiến độ triển khai và giải ngân các dự án.