Văn bản của bộ trưởng nhấn mạnh sau liên tiếp năm vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng xảy ra cuối tháng 5, trong đó có ba vụ do lỗi chủ quan của ngành đường sắt, Bộ GTVT đã yêu cầu Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam và Cục Đường sắt Việt Nam nghiêm túc kiểm điểm, xử lý trách nhiệm cá nhân, tập thể liên quan. Cục Đường sắt và Tổng Công ty Đường sắt đã báo cáo Bộ GTVT kết quả xử lý.

Sau khi xem xét báo cáo của Cục Đường sắt về kết quả xử lý trách nhiệm, báo cáo của tổ công tác Bộ GTVT về kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của bộ trưởng đối với Cục Đường sắt và Tổng Công ty Đường sắt, bộ trưởng Bộ GTVT phê bình nghiêm khắc tập thể lãnh đạo Cục Đường sắt và cá nhân ông Vũ Quang Khôi (Cục trưởng Cục Đường sắt) “do chưa có các giải pháp hữu hiệu để ngăn ngừa các nguy cơ tiềm ẩn gây mất an toàn giao thông đường sắt”.

Bộ trưởng cũng phê bình nghiêm khắc tập thể Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đường sắt và các cá nhân ông Vũ Anh Minh - Chủ tịch Hội đồng thành viên và ông Vũ Tá Tùng - thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đường sắt.

Bên cạnh đó, Hội đồng thành viên tổng công ty thực hiện phê bình nghiêm khắc đối với Ban điều hành của tổng công ty và có hình thức xử lý kỷ luật đối với ông Đoàn Duy Hoạch - Phó Tổng Giám đốc.