Theo đó, thời gian qua một số đoạn tại các dự án trên (được xây dựng từ năm 2013 đến 2015) xuất hiện hư hỏng cục bộ mặt đường trong thời gian bảo hành. Tuy nhiên, chưa được các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nhà đầu tư khắc phục kịp thời, gây mất an toàn giao thông.

Để khắc phục tình trạng chậm trễ, chây ỳ, không đảm bảo chất lượng trong bảo hành đối với các dự án trên, Bộ GTVT yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án kiểm tra, rà soát các dự án được giao quản lý. Đồng thời, phối hợp với Tổng cục Đường bộ Việt Nam kiểm tra hiện trường, chỉ đạo tư vấn giám sát, nhà thầu thi công sửa chữa dứt điểm các tồn tại trên tuyến.

Với các dự án sắp hết thời gian bảo hành, cần khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, tài liệu cần thiết theo quy định. Ngoài ra, phải sửa chữa dứt điểm tồn tại trên tuyến, thực hiện nghiêm quy định xác nhận hoàn thành việc bảo hành công trình xây dựng để bàn giao cho đơn vị quản lý, tuân thủ quy định.

“Yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam chủ trì kiểm tra hiện trường, nếu phát hiện hư hỏng, khiếm khuyết, yêu cầu chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nhà đầu tư thực hiện ngay nghĩa vụ bảo hành…” - Bộ GTVT yêu cầu.