Theo Vietnam+, Bí thư Thành ủy TP Hà Nội Hoàng Trung Hải cũng thẳng thắn nhìn nhận vấn đề ô nhiễm sông hồ ở Hà Nội đang trở nên cấp bách và đáng báo động, thách thức môi trường sống của người dân.

“mỗi lần Hà Nội có mưa, tôi thấy các cơ sở sản xuất ùa nhau xả nước bẩn ra, việc này phải kiểm soát và yêu cầu các cơ sở xử lý nguồn nước thải” - ông Hoàng Trung Hải nói. Lãnh đạo Thành ủy TP Hà Nội cho hay TP đã kêu gọi vốn xã hội hóa nhưng mới chỉ đạt 22% tỉ lệ nước thải được xử lý. Với mong muốn làm sống lại các dòng sông của Hà Nội, lượng vốn đầu tư cần có hết sức lớn.

Sở TN&MT TP Hà Nội cho rằng cần quản lý, kiểm soát nguồn thải, khắc phục và cải thiện chất lượng nước trên lưu vực sông cùng với cơ chế về tài chính cho việc triển khai thực hiện. Đặc biệt, cần xử lý triệt để 100% cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, phối hợp giải quyết các vấn đề môi trường liên vùng, liên tỉnh.