Hơn 45.000 chuyến bay bị trễ, hủy ở tháng cuối năm 2019
(PLO)- Cục hàng không Việt Nam thống kê trong tháng cuối năm 2019 có hơn 44.400 chuyến bị chậm và 735 chuyến bị hủy. 

Cục hàng không Việt Nam công bố số liệu các chuyến bay đúng giờ, chậm giờ và huyển trong tháng 12-2019.

Cụ thể trong tháng 12, các hãng Việt Nam (Vietnam Airlines, Vietjet, Jetstar Pacific, VASCO và Bamboo Airways) đã khai thác hơn 326.600 chuyến bay. Trong đó, dẫn đầu số lượng chuyến bay là hãng Vietjet với hơn 139.000 chuyến, tiếp theo là Vietnam Ailines hơn 119.700 chuyến và thấp nhất là VASCO hơn 12.000 chuyến.

Cục hàng không thống kê trong tháng cuối năm 2019 có hơn 44.400 chuyến bị chậm. Trong đó Vietnam Airlines chậm hơn 13.000 chuyến, Vietjet hơn 23.000 chuyến, Jetstar Pacific hơn 6.300 chuyến, VASCO hơn 800 chuyến và Bamboo Airways hơn 1.100 chuyến.

Lý do khiến các chuyến bay bị trễ được Cục hàng không liệt kê do trang thiết bị và dịch vụ tại cảng, quản lý điều hành bay, hãng hàng không, thời tiết, máy bay về muộn.

Cũng trong tháng 12 có có tổng cộng 735 chuyến bị hủy. Trong đó Vietnam Airlines 236 chuyến, Vietjet 283 chuyến, Jetstar Pacific 3 chuyến, VASCO 183 chuyến và Bamboo Airways 30 chuyến. Lý do được nhà chức trách hàng không viện dẫn do thời tiết, kỹ thuật, thương mại, khai thác và các lý do khác.

AN NHIÊN