Hợp tác quốc tế lĩnh vực khoa học công nghệ và môi trường
(PLO)- Cục Hàng hải Việt Nam (HHVN) luôn chủ động phối hợp với các nước có lĩnh vực hàng hải mạnh.

Để nâng cao và phát triển lĩnh vực Hàng hải, Cục Hàng hải Việt Nam (HHVN) luôn chủ động phối hợp với các nước có lĩnh vực hàng hải mạnh để học hỏi kinh nghiệm cũng như hợp tác ngành đường biển.

Hợp tác quốc tế, IMO

Hợp tác quốc tế lĩnh vực khoa học công nghệ và môi trường - ảnh 1Cục trưởng Nguyễn Xuân Sang báo cáo tình hình hoạt động của ngành Hàng hải trong năm 2018.

Trong năm 2019, Cục HHVN tiếp tục trao đổi với Anh, Adecbaigian, Hy Lạp và Các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE) về nội dung dự thảo thỏa thuận công nhận Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn của thuyền viên theo quy định I/10 của Công ước STCW để tiến tới ký kết trong thời gian sớm nhất; Tiếp tục trao đổi đàm phán Hiệp định vận tải biển song phương với Panama, Hy Lạp; Hỗ trợ Lào và Campuchia triển khai biên bản ghi nhớ về phối hợp, tiếp nhận xử lý dữ liệu báo động cấp cứu Cospas Sarsat; Dự kiến tổ chức cuộc họp tham vấn lần thứ nhất thực hiện Hiệp định hợp tác trong lĩnh vực vận tải biển với Algerie vào tháng 4-2019; Tiếp tục nghiên cứu, xem xét, trao đổi với các cơ quan liên quan của Hàn Quốc, Lào, Nhật Bản, Hà Lan, Bỉ và Hoa Kỳ để thúc đẩy hoạt động hợp tác giữa các bên.

Cục HHVN tích cực triển khai nội dung về hợp tác và hội nhập sâu rộng lĩnh vực hàng hải trong ASEAN thông qua nhóm công tác giao thông hàng hải ASEAN, hội nghị các quan chức cấp cao giao thông vận tải ASEAN và hội nghị Bộ trưởng Giao thông vận tải ASEAN…

Cục HHVN cũng thường xuyên theo dõi nội dung các cuộc họp, kỳ họp, tiêu chí và kết luận, chuyển tới các thành viên Ban thư ký Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) Việt Nam và các cơ quan, đơn vị có liên quan; Tổ chức các cuộc họp thường kỳ của Ban Thư ký IMO Việt Nam…

Khoa học công nghệ và môi trường

Cục HHVN triển khai thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia đối với 11 thủ tục hành chính lĩnh vực hàng hải tham gia Cơ chế một cửa quốc gia trên Cổng thông tin một cửa quốc gia tại 25 Cảng vụ hàng hải; Đưa phần mềm nghiệp vụ thủ tục tàu biển vào sử dụng tại các Cảng vụ Hàng hải; Tiếp tục phối hợp với Trung tâm CNTT - Bộ GTVT thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch triển khai Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ GTVT; Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch hành động nâng cao năng lực tiếp cận Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 của Cục HHVN.

Bên cạnh đó, Cục HHVN tiếp tục triển khai công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực hàng hải; Theo dõi, đôn đốc các chủ nhiệm thực hiện các đề tài khoa học công nghệ năm 2019; Rà soát, xây dựng các định mức kinh tế kỹ thuật chuyên ngành hàng hải; Duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 của Cục HHVN; chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015.

Phòng, chống tham nhũng

Cục HHVN thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2019 và tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-BGTVT ngày 30-11-2011 của Bộ GTVT về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhằm phát hiện các hành vi vi phạm và xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông hàng hải và các quy định về công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, xử phạt vi phạm hành chính; Tiếp tục tổ chức triển khai Đề án “Nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động thanh tra chuyên ngành hàng hải” đã được phê duyệt; Tiếp tục chủ trì triển khai, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán của các cơ quan có thẩm quyền.

Bên cạnh đó, Cục HHVN thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành hàng hải; Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thanh tra chuyên ngành hàng hải, xử phạt vi phạm hành chính cho các tổ chức, cá nhân hoạt động hàng hải; Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát nội bộ nhằm ngăn chặn, phát hiện và xử lý các sai phạm.

HOÀI NAM