Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng vừa kí quyết định ban hành quy định khung giá bán buôn điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho các tổng công ty điện lực năm 2019.

Cụ thể, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc có mức tối đa là 1.348 đồng/kWh và mức tối thiểu là 1.281 đồng/kWh. Tổng Công ty Điện lực miền Nam là 1.535 đồng/kWh và 1.494 đồng/kWh. Tổng Công ty Điện lực miền Trung là 1.385 đồng/kWh và 1.284 đồng/kWh.

Riêng TP.HCM và Hà Nội có mức giá cao hơn. Theo đó, Tổng Công ty Điện lực Hà Nội áp dụng khung giá bán buôn tối đa là 1.634 đồng/kWh, mức tối thiểu là 1.549 đồng/kWh. Tổng Công ty Điện lực TP.HCM áp dụng các mức lần lượt là 1.790 đồng/kWh và 1.723 đồng/kWh.

Khung giá bán buôn điện năm 2019 tăng  - ảnh 1
So với khung giá bán buôn điện bình quân năm 2018, khung giá năm 2019 cao hơn.

Theo Bộ Công Thương, giá bán buôn điện bình quân của EVN cho các tổng công ty điện lực không thấp hơn mức giá tối thiểu và không cao hơn mức giá tối đa của khung giá. EVN có trách nhiệm ban hành giá bán buôn điện cụ thể cho từng tổng công ty điện lực theo quy định hiện hành.

Trong trường hợp cần thiết phải điều chỉnh khung giá bán buôn điện bình quân để phù hợp với biến động chi phí sản xuất, kinh doanh điện, doanh thu và lợi nhuận định mức của các tổng công ty, EVN phải có trách nhiệm tính toán, báo cáo Bộ Công Thương xem xét, quyết định.

Thời gian áp dụng khung giá bán buôn điện bình quân này có hiệu lực từ ngày 1-1-2019 đến 31-12-2019.

Như vậy, so với khung giá bán buôn điện bình quân năm 2018, khung giá năm nay cao hơn. Năm ngoái khung giá này dao động trong khoảng 1.183-1.658 đồng/kWh.