(PL)- UBND TP Nha Trang vừa có văn bản đề xuất UBND tỉnh Khánh Hòa rà soát, kiểm tra các dự án ven núi trên địa bàn TP.

Theo đó, đối với các khu vực đồi núi có nhiều dự án đã và đang thực hiện thủ tục đầu tư xây dựng, đề nghị giao Sở KH&ĐT rà soát, kiểm tra tình hình thực hiện của các dự án đã được phê duyệt hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư. Tham mưu chấm dứt hoạt động dự án và thu hồi theo quy định đối với những dự án chậm tiến độ.

Sở TN&MT kiểm tra việc quản lý, khai thác, sử dụng đất đai của các dự án, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và yêu cầu lập phương án khôi phục hiện trạng.

Đối với các khu vực đồi núi có ít dự án hoặc quy mô nhỏ và có khu dân cư ven núi, UBND TP đề xuất rà soát, khoanh vùng ranh giới cụ thể. Lập kế hoạch khoanh nuôi trồng rừng, phục hồi tạo mảng xanh cải thiện môi trường…

TẤN LỘC