Kiến nghị xử lý cá nhân xuyên tạc về tăng giá điện
(PLO)- Trong báo cáo trình Chính phủ về nguyên nhân tăng giá điện, Bộ Công thương đã kiến nghị xử lý các cá nhân cố tình xuyên tạc, đưa thông tin không đầy đủ trong đợt điều chỉnh giá điện. 

Trong các đề xuất, kiến nghị, Bộ Công thương cho rằng để thực hiện tốt chủ trương điều hành giá điện của Chính phủ, từng bước lành mạnh hóa tình hình tài chính, hướng tới thị trường điện lực cạnh tranh, Bộ Công thương kiến nghị Thủ tướng Chính phủ một số nội dung sau:

Thực tế kiểm tra của Bộ Công thương cho thấy số lượng các khách hàng có địa chỉ cụ thể thắc mắc trên các phương tiện thông tin đại chúng không nhiều và đều được giải đáp đầy đủ. Vì vậy Bộ Công thương kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục chỉ đạo các cơ quan thông tin báo chí thực hiện thực hiện công tác thông tin tuyên truyền về chủ trương đúng đắn của Đảng, Chính phủ trong việc điều chỉnh giá điện; phản ánh chính xác, khách quan không đưa các thông tin trái chiều về giá điện.

Có biện pháp chấn chỉnh và xử lý các cá nhân cố tình xuyên tạc, đưa thông tin không đầy đủ, khách quan về đợt điều chỉnh giá điện vừa qua nhằm kích động, gây rối trật tự, an toàn xã hội.

Giao ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp tăng cường kiểm tra, giám sát các chỉ tiêu tài chính của EVN, thông tin đầy đủ đến các cơ quan báo chí về các chỉ tiêu tài chính, quản lý dòng tiền của EVN theo đúng quy định hiện hành.

Bộ Công thương sẽ tiếp tục nghiên cứu, đề xuất báo cáo Thủ tướng Chính phủ về cơ cấu biểu giá điện bậc thang đối với các khách hàng điện sinh hoạt, hướng đến mục tiêu giảm bù chéo giữa các hộ tiêu thụ.

 

ĐÀO TRANG