Lập Ban chỉ đạo chống ùn tắc giao thông
(PLO)- Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đồng ý chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo triển khai các giải pháp chống ùn tắc giao thông trên địa bàn Hà Nội và TP.HCM, theo chinhphu.vn.
Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các Bộ: Nội vụ, GTVT, Xây dựng, xây dựng đề án thành lập Ban Chỉ đạo theo quy định tại Quyết định 34/2007 và chỉ đạo của Thủ tướng tại Thông báo số 35 ngày 25-1 của Văn phòng Chính phủ để trình Thủ tướng trong tháng 7-2017.
G.HI