Ban Quản lý dự án đường sắt (Bộ GTVT) vừa cho biết tuần đầu tiên của tháng 12, dự án đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông sẽ vận hành thử toàn hệ thống trong 20 ngày.

Công tác trên đóng vai trò quan trọng để tư vấn Pháp (Liên danh Apave - Certifer – Tricc, do Việt Nam thuê) đưa ra các đánh giá, phục vụ nghiệm thu.

Lý do tàu Cát Linh – Hà Đông phải chạy thử 20 ngày  - ảnh 1
Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông đã hoàn thành công tác xây dựng, chỉ vướng nghiệm thu. Ảnh: V.LONG

Nguyên nhân vận hành thử trên là do Tổng thầu Trung Quốc chưa cung cấp được các chứng chỉ, hồ sơ tài liệu kỹ thuật an toàn, các kết quả thử nghiệm an toàn từ nhà sản xuất. Cạnh đó, chưa thực hiện đầy đủ giải pháp đánh giá bằng thử nghiệm thực tế tại hiện trường, dẫn đến chưa đủ cơ sở để tư vấn độc lập hoàn tất đánh giá an toàn của đoàn tàu.

Vì vậy, tư vấn đề xuất thực hiện công tác đánh giá kiểm chứng tại hiện trường trong thời gian vận hành 20 ngày cuối cùng và diễn tập các tình huống khẩn cấp.

Quá trình vận hành thử toàn hệ thống trên, tư vấn sẽ đánh giá khả năng thành thục của nhân sự trực tiếp vận hành và khả năng ứng phó các tình huống khẩn cấp. Nếu chưa đạt Ban quản lý dự án đường sắt sẽ yêu cầu Tổng thầu khắc phục.

Đây được xem là khâu cuối cùng để tư vấn hoàn tất báo cáo về đánh giá an toàn hệ thống. Qua đó, Bộ GTVT và các đơn vị liên quan mới quyết định được thời điểm chính xác để bàn giao dự án cho UBND TP Hà Nội đưa vào khai thác thương mại.

Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông được Bộ GTVT phê duyệt đầu tư vào tháng 10-2008 với tổng mức đầu tư hơn 8.700 tỉ đồng (tương đương 552 triệu USD). Quá trình thực hiện, dự án được điều chỉnh lên 18.000 tỉ đồng (tương đương 868 triệu USD).

Dự án sử dụng nguồn vốn vay ưu đãi của Chính phủ Trung Quốc với giá trị hơn 669 triệu USD, vốn đối ứng Việt Nam hơn 198 triệu USD. Dự án thực hiện theo hình thức hợp đồng EPC trọn gói, trong đó Tổng thầu là Công ty Hữu hạn Tập đoàn Cục 6 đường sắt Trung Quốc.