Dự án nhằm xây dựng hệ thống cống bao đảm bảo thu gom được toàn bộ nước thải và một phần nước mưa cho toàn bộ khu vực, hạn chế nước mưa chảy tràn ra các khu vực bãi tắm trong mùa khô; bảo vệ môi trường, cảnh quan và phát triển du lịch. Đồng thời, nâng cấp Trạm xử lý nước thải (XLNT) Sơn Trà (giai đoạn 2) thêm 40.000 m3/ngày đêm để đảm bảo XLNT tập trung về Trạm XLNT Sơn Trà đến năm 2025.

Quy mô đầu tư dự án bao gồm: Xây dựng hệ thống cống thoát nước và trạm bơm nước mưa, nước thải đảm bảo thu gom nước thải về Trạm XLNT Sơn Trà và bơm thoát nước mưa về âu thuyền Thọ Quang, hạn chế các trận mưa tràn ra biển; cải tạo các cửa xả nhằm ngăn nước biển và cát chảy ngược vào hệ thống thoát nước.

Trong thời gian qua, với sự phát triển nóng các khu du lịch, khách sạn tại khu vực ven biển quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn đã làm quá tải hệ thống thoát nước, dẫn đến việc nước chảy tràn ra biển tại các cửa xả khu vực Mỹ An, Mỹ Khê gây ô nhiễm môi trường nước. Đặc biệt đã ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân, du khách tại các bãi biển. Dự án được triển khai sẽ góp phần bảo vệ môi trường biển, tạo sự yên tâm cho người dân, du khách.

Để triển khai quyết định chủ trương đầu tư của HĐND TP, Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ vừa chỉ đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thủ tục theo quy định.