Giải báo chí tài nguyên và môi trường lần thứ 4
(PLO)- Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có công văn mời các tổ chức, cá nhân tham dự giải thưởng Báo chí tài nguyên và môi trường lần thứ IV.

Đây là giải báo chí có ý nghĩa tuyên truyền, phổ biến, phản ánh sâu rộng các sự kiện, hoạt động quản lý điều hành; xây dựng và tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách pháp luật tài nguyên và môi trường (TN&MT); nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý TN&MT trên phạm vi cả nước. Qua đó, giải báo chí góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng, tổ chức và doanh nghiệp trong việc thực thi chính sách, pháp luật về sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu...; tăng cường năng lực của cộng đồng trong việc thực hiện chức năng giám sát, phản biện đối với các lĩnh vực hoạt động của ngành TN&MT…

Giải báo chí tài nguyên và môi trường lần thứ 4 - ảnh 1Hãy chung tay bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp.

Việc tổ chức giải còn tăng cường sự tham gia của các cơ quan thông tấn báo chí trong việc phổ biến thông tin tới người dân, đồng thời tiếp nhận thông tin phản hồi từ cộng đồng nhằm hoàn thiện thể chế, chính sách và các giải pháp quản lý nhà nước về TN&MT. Đồng thời tôn vinh, tuyên dương, khen thưởng tác giả, tác phẩm báo chí đạt chất lượng cao; tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác tuyên truyền về sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Tác phẩm báo chí dự giải thưởng Báo chí tài nguyên và môi trường lần thứ IV tập trung phản ánh nhóm nội dung, chủ đề trọng tâm sau đây:

Chủ đề 1: Phát hiện, phản ánh những tồn tại, bất cập trong ban hành, tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật, những tiêu cực, điểm nóng, những hành vi vi phạm pháp luật về TN&MT.

Chủ đề 2: Tăng cường cải cách hành chính ngành TN&MT, áp dụng các giải pháp và công nghệ nhằm nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của ngành TN&MT theo hướng tiết kiệm, đơn giản, hiệu quả, phục vụ lợi ích của cộng đồng và doanh nghiệp.

Chủ đề 3: Chuyển đổi mô hình phát triển, đề xuất các giải pháp ổn định sinh kế của người dân nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng chống và giảm nhẹ các tác động của thiên tai, thời tiết cực đoan.

Chủ đề 4: Tôn vinh những điển hình tiên tiến, mô hình mới, sáng kiến về cải tiến kỹ thuật, ứng dụng công nghệ mới về TN&MT.

Chủ đề 5: Quản lý và sử dụng hợp lý tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên đa dạng sinh học, tài nguyên khoáng sản và các tài nguyên thiên nhiên khác theo định hướng phát triển bền vững; phản ánh tình trạng sử dụng lãng phí tài nguyên.

Chủ đề 6: Tăng cường các giải pháp bảo vệ môi trường tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề, môi trường khu vực đô thị, nông thôn theo định hướng không đánh đổi kinh tế lấy bảo vệ môi trường; phản ánh các hoạt động kiểm soát các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao, xử lý ô nhiễm môi trường nông thôn; những mô hình xã hội hóa trong lĩnh vực xử lý ô nhiễm môi trường.

Tác phẩm tham dự xét giải thưởng là tác phẩm chưa đạt giải tại các cuộc thi, giải thưởng báo chí khác và được đăng, phát trên các phương tiện thông tin đại chúng từ 0 giờ ngày 1-5-2016 đến ngày 31-3-2018.

Ban tổ chức tiếp nhận các tác phẩm dự thi đến hết ngày 20-4-2018 (tính theo dấu bưu điện) và gửi về địa chỉ: Trung tâm Truyền thông TN&MT, Bộ TN&MT, lô E2, khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Trên bì thư ghi rõ tác phẩm tham dự giải thưởng Báo chí TN&MT lần thứ IV, chủ đề số: chọn ghi chủ đề 1 cho đến chủ đề 6.

Giải thưởng được trao theo sáu chủ đề, gồm: một giải A (trị giá 15 triệu đồng), một giải B (trị giá 10 triệu đồng), ba giải C (trị giá 5 triệu đồng). Ngoài tiền mặt, các giải thưởng còn được trao phù điêu và bằng chứng nhận của Bộ TN&MT.

THU HÀ