Đồng thời, Sở TN&MT được giao thực hiện tiếp nhận và xử lý thông tin vi phạm từ người dân về ô nhiễm môi trường. Bên cạnh đó, hướng dẫn các quận, huyện thực hiện công khai thông tin của người vi phạm. Đối với nội dung công khai thông tin tại điểm d khoản 1 Điều 57 Nghị định 155/2016 thì thực hiện theo hướng dẫn của Bộ TN&MT.

Sở TN&MT cũng được giao phối hợp với Công an TP nghiên cứu xây dựng quy chế phối hợp trong việc sử dụng hình ảnh trích xuất từ camera an ninh, camera giao thông để lập biên bản vi phạm hành chính về vệ sinh công cộng.

Liên quan đến bài viết “Dân Hiệp Thành: Vừa bịt mũi, vừa ăn cơm” của PLO (đăng ngày 5-4-2019), UBND TP cũng chỉ đạo Sở TN&MT tiếp tục theo dõi, giám sát việc triển khai các giải pháp của UBND quận 12 trong quá trình vận hành của trạm trung chuyển rác Hiệp Thành. Đảm bảo tuân thủ nghiêm yếu tố bảo vệ môi trường, không để tái phát sinh ô nhiễm mùi hôi làm ảnh hưởng đến đời sống người dân khu vực xung quanh.