Hồ Bàu Trảng và 3 hồ Dũng 'lò vôi' định xử lý ô nhiễm ở đâu?

Đồ họa: HỒ TRANG
(PLO)- Vị trí hồ Bàu Trảng nằm cách xa và có mức độ ô nhiễm khác với chuỗi 3 hồ mà ông Dũng 'lò vôi' đề nghị cử lý ô nhiễm. Chiều 22-3 đã có phản hồi từ chính quyền Đà Nẵng.