Các công tác này nhằm đảm bảo an toàn công trình trước và trong mùa mưa bão năm 2020.

UBND TP giao UBND các huyện Hóc Môn, Củ Chi và quận 12 có trách nhiệm tăng cường tổ chức kiểm tra, rà soát bờ bao, cống, cửa van ngăn triều xung yếu và chuẩn bị vật tư để kịp thời xử lý.

UBND TP cũng yêu cầu các quận này có trách nhiệm cơi đắp bờ bao xung yếu ngay từ đầu. Từ đó, không để xảy ra tình trạng bể bờ bao gây ngập úng, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt và sản xuất của người dân.

UBND TP lưu ý, đối với các đoạn bờ bao thấp có nguy cơ tràn bờ thì các quận, huyện này cần sớm cơi đắp, gia cố để tránh xảy ra ngập úng.