Chỉ thị nêu trong thời gian qua, tình hình ô nhiễm môi trường và các sự cố môi trường có xu hướng ngày càng gia tăng trên phạm vi cả nước. Các thông tin phản ánh, kiến nghị của người dân và báo chí đối với các vấn đề môi trường cũng ngày một đa dạng và mang tính thời sự. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, công tác tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh về ô nhiễm môi trường còn lúng túng; chưa xử lý nhanh các thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân.

Để giải quyết những tồn tại nêu trên, Bộ TN&MT sẽ mở rộng đường dây nóng hoạt động thông suốt 24/24 giờ kể cả ngày nghỉ để tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về tình trạng ô nhiễm môi trường trên cả nước. Đường dây nóng này sẽ đi vào hoạt động trước ngày 30-10. Đường dây nóng sẽ được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổng thông tin điện tử của Bộ và Tổng cục Môi trường.