Nhiều biện pháp phòng, chống sạt lở kênh, rạch tại TP.HCM
(PLO)- UBND TP.HCM đã có văn bản gửi các sở, ngành, quận, huyện về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống sạt lở bờ sông, kênh, rạch trên địa bàn TP.

Cụ thể, UBND TP.HCM yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt, sớm triển khai thi công các dự án kè phòng, chống sạt lở thuộc thẩm quyền của đơn vị làm chủ đầu tư. Cố gắng phấn đấu sớm hoàn thành để đưa vào sử dụng nhằm phát huy hiệu quả phòng, chống sạt lở bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của người dân,…

Bên cạnh đó, UBND TP.HCM giao Sở TN&MT TP.HCM, UBND các quận, huyện sớm đẩy nhanh tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng của các dự án công trình kè chống sạt lở bảo vệ khu dân cư trong thời gian ngắn nhất. Qua đó sớm có mặt bằng phục vụ thi công hoàn thành dứt điểm các dự án kè trên địa bàn TP.

Mặt khác, UBND TP.HCM đã giao UBND các quận, huyện tăng cường kiểm tra, kiên quyết xử lý các trường hợp xây dựng công trình, nhà ở lấn chiếm hành lang bảo vệ bờ sông, kênh, rạch,… để đảm bảo an toàn hệ thống công trình chống sạt lở;...

CHÂU NGUYÊN