VOV dẫn nhận định của Phòng NN&PTNT huyện Kiên Hải, cá chết là do ảnh hưởng của nước lũ đổ ra biển. Nước ngọt làm độ mặn giảm rất thấp khiến cho cá bị sốc và chết. Khả năng ảnh hưởng của nước ngọt có thể còn tiếp diễn do mùa nước lũ mới chỉ bắt đầu.

Các ngành chức năng khuyến cáo bà con thực hiện một số biện pháp như thường xuyên theo dõi độ mặn của nước để tổ chức thu hoạch sớm những con cá đạt kích cỡ thương phẩm để thu hồi vốn. Đối với cá nhỏ hơn thì tranh thủ di chuyển lồng bè nuôi đến nơi khác.