TP yêu cầu hoàn chỉnh chính sách hỗ trợ lực lượng thu gom rác
(PLO)- UBND TP đã giao Sở TN&MT ban hành quy chuẩn kỹ thuật phương tiện thu gom, vận chuyển rác trên đường, các trục lộ chính.

Theo thông tin từ Văn phòng UBND TP, UBND TP đã giao Sở TN&MT hoàn chỉnh Đề án chính sách hỗ trợ lực lượng thu gom rác dân lập chuyển đổi hoạt động theo mô hình hợp tác xã (HTX) và doanh nghiệp thu gom rác trên địa bàn TP giai đoạn 2019-2021.

TP yêu cầu hoàn chỉnh chính sách hỗ trợ lực lượng thu gom rác  - ảnh 1
Sở TN&MT đề xuất hỗ trợ kinh phí cho chủ phương tiện thực hiện chuyển đổi phương tiện thu gom rác thải sinh hoạt. Ảnh: NC

Ngoài ra, đề xuất thêm các giải pháp kỹ thuật, phương tiện hỗ trợ công tác thu gom, trung chuyển và vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt; ban hành quy chuẩn kỹ thuật phương tiện thu gom, vận chuyển trên đường, các trục lộ chính.

Đối với các hẻm nhỏ, hẻm cụt dưới 1 m, UBND quận/huyện sẽ xác lập mô hình thu gom chất thải rắn sinh hoạt phù hợp với điều kiện của địa phương, bên cạnh đó cần công bố, công khai các mẫu phương tiện áp dụng tại địa phương.

UBND 24 quận/huyện sẽ chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch và lộ trình tổ chức sắp xếp lại mạng lưới thu gom, vận chuyển rác trên địa bàn; sớm xác lập vị trí, thực hiện đầu tư các trạm trung chuyển rác áp dụng công nghệ mới, hiện đại…

Trước đó, Sở TN&MT đã báo cáo về các chính sách hỗ trợ cho lực lượng thu gom rác dân lập chuyển đổi hoạt động theo mô hình HTX và doanh nghiệp thu gom rác trên địa bàn TP giai đoạn 2019-2021. Theo đó, sở tiếp tục đề xuất thực hiện và kéo dài bốn chính sách hỗ trợ và ban hành thêm bốn chính sách mới.

Cụ thể, bốn chính sách hỗ trợ kéo dài gồm: Ưu đãi, hỗ trợ lệ phí đăng ký HTX; đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực; quỹ hỗ trợ phát triển HTX (Quỹ CCM); hỗ trợ vốn vay, lãi suất vay từ Quỹ Bảo vệ môi trường.

Bốn chính sách mới: Hỗ trợ cho cán bộ có trình độ đại học, cao đẳng công tác tại các HTX thu gom, vận chuyển rác; ưu đãi thuế cho HTX/doanh nghiệp; hỗ trợ kinh phí cho chủ phương tiện thực hiện chuyển đổi phương tiện thu gom rác thải sinh hoạt; hỗ trợ cơ sở vật chất ban đầu cho các HTX thu gom, vận chuyển rác.

NGUYỄN CHÂU