UBND TP đã chấp thuận chủ trương sử dụng vốn ODA kết dư sau đấu thầu của dự án vệ sinh môi trường TP giai đoạn 2.

Mục đích của chủ trương trên là nhằm đầu tư bổ sung các hạng mục theo thứ tự ưu tiên gồm: Hạng mục xử lý bùn thải công nghệ hiện đại, Trung tâm học tập môi trường ELC, hệ thống điện năng lượng mặt trời bên trong Nhà máy xử lý nước thải Nhiêu Lộc - Thị Nghè.

Bên cạnh đó, để cải thiện, nâng cao sức khỏe đời sống của người dân TP, UBND TP.HCM cũng chấp thuận chủ trương nghiên cứu đầu tư bổ sung các hạng mục thoát nước mưa, thu gom nước thải, nạo vét, kiên cố hóa các tuyến rạch đang bị ô nhiễm trong phạm vi sử dụng vốn ODA kết dư nói trên.