TP.HCM giám sát chặt chất lượng khí thải của các doanh nghiệp
(PLO)- TP.HCM sẽ giám sát chặt chẽ chất lượng chất thải, khí thải phát sinh trong quá trình sản xuất của các doanh nghiệp, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp xả nước thải không qua xử lý vào môi trường.

Vừa qua, UBND TP.HCM giao Sở TN&MT TP.HCM phối hợp với Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về việc bảo vệ môi trường cho các doanh nghiệp.

Cụ thể, giao Sở TN&MT TP.HCM phối hợp với Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp giám sát chặt chẽ chất lượng khí thải, chất thải phát sinh trong quá trình sản xuất, sẽ xử lý nghiêm các trường hợp xả nước thải không qua xử lý vào môi trường; đồng thời, xử lý các doanh nghiệp trong khu chế xuất, khu công nghiệp,... và sẽ thông tin kết quả đến UBND các quận, huyện; phối hợp với UBND các quận, huyện để giải quyết, xử lý những trường hợp gây ô nhiễm môi trường.

Riêng đối với Sở TN&MT cần có cơ chế chia sẻ kết quả quan trắc tự động về chất lượng khí thải, nước  thải cho các cơ quan đơn vị có liên quan nhằm xử lý kịp thời những nơi gây ô nhiễm môi trường.

NGUYỄN CHÂU