Tại văn bản ngày 24-3, Sở TN&MT TP.HCM yêu cầu công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Tâm Sinh Nghĩa và Công ty Cổ phần Vietstar tại Khu Liên hợp xử lý chất thải rắn Tây Bắc, xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi nhanh chóng có biện pháp để xử lý triệt để toàn bộ khối lượng chất thải tồn lưu chứa tại nhà máy. Từ đó tiến tới chấm dứt hoàn toàn việc lưu chứa chất thải tồn lưu theo cam kết của hai công ty.

TP.HCM: Yêu cầu hai công ty xử lý rác lớn khắc phục ô nhiễm - ảnh 1
Bãi chứa rác ở công ty Cổ phần Vietstar. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Đồng thời, sở yêu cầu hai công ty đảm bảo công tác khắc phục hành vi lưu giữ chất thải tại nhà máy mà không che phủ kín như đã cam kết.

Trước mắt, để rút ngắn thời gian xử lý, sở đề nghị hai công ty khẩn trương huy động nguồn lực chuyển trả chất thải tồn lưu, đồng thời chuyển trả toàn bộ chất thải trơ từ quy trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt hàng ngày về bãi chôn lấp số 3. Điều này nhằm đảm bảo trong thời gian ngắn nhất giảm nhanh tối thiểu 20% khối lượng chất thải tồn lưu tại nhà máy.

Sở TN&MT sẽ kiểm tra, giám sát chặt chẽ về hiện trạng lưu chứa chất thải tồn lưu tại nhà máy xử lý của hai công ty.