UBND tỉnh Vĩnh Long vừa có quyết định về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Sân vận động huyện Vũng Liêm (giai đoạn 1) năm 2021-2025.

Tổng mức đầu tư là 95,8 tỉ đồng do Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long hỗ trợ thông qua ngân sách nhà nước.

Sân vận động huyện Vũng Liêm (giai đoạn 1) gồm các hạng mục san lấp mặt bằng và hàng rào trên diện tích 34.000 m2 thuộc ấp Phong Thới, thị trấn Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm và do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Vũng Liêm quản lý.

Theo UBND tỉnh, việc đầu tư xây dựng sân vận động huyện Vũng Liêm nhằm đáp ứng nhu cầu tập luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe cho người dân địa phương; góp phần xây dựng thị trấn Vũng Liêm đạt đô thị loại 4.