Ngày 1-4, dừng thí điểm ứng dụng đặt xe
(PLO)- Các xe dưới chín chỗ đang thực hiện chở khách, nếu tiếp tục hoạt động kinh doanh vận tải theo hợp đồng thì phải thực hiện cấp lại phù hiệu…

Bộ GTVT vừa có quyết định dừng kế hoạch thí điểm triển khai ứng dụng khoa học công nghệ hỗ trợ quản lý và kết nối hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng (Quyết định 24/2016), để thực hiện Nghị định 10/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

Ngày 1-4, dừng thí điểm ứng dụng đặt xe - ảnh 1
Việc dừng thí điểm trên để thực hiện Nghị định 10/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

Theo đó, các tỉnh được thực hiện thí điểm gồm: Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Khánh Hòa hướng dẫn, yêu cầu các đơn vị cung cấp phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải, doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải và phương tiện kinh doanh vận tải đang tham gia kế hoạch thí điểm trên địa phương dừng hoạt động thí điểm từ ngày 1-4-2020.

Trường hợp các xe ô tô có sức chứa dưới chín chỗ đã được cấp phù hiệu xe hợp đồng trước ngày 1-4, nếu tiếp tục hoạt động kinh doanh vận tải theo hợp đồng phải thực hiện cấp lại phù hiệu và dán cố định trên xe ô tô, thời gian thực hiện xong trước ngày 1-7-2021. Nếu có nhu cầu thực hiện theo loại hình xe taxi phải thực hiện cấp lại phù hiệu xe taxi để hoạt động kinh doanh theo quy định.

Vào năm 2014, ứng dụng đặt xe (Grab, Uber) xuất hiện ở Việt Nam. Sau đó, Bộ GTVT ban hành Quyết định 24/2016 cho phép thí điểm triển khai ứng dụng khoa học công nghệ hỗ trợ quản lý và kết nối hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng.

Sau thời gian thí điểm, đã có hành lang pháp lý mới là Nghị định 10/2020 thay thế Nghị định 86 về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải. Vì vậy, việc dừng thí điểm là để thực hiện theo quy định của Nghị định 10.

VIẾT LONG