Theo văn bản này, UBND TP.HCM đã xét đề nghị của Giám đốc Sở GTVT về việc triển khai thi hành trách nhiệm của UBND TP theo quy định tại Điều 40 Nghị định 03/2021 về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo như sau: Giao thủ trưởng các sở, ban, ngành, Công an TP, Ban An toàn giao thông TP, UBND TP Thủ Đức và các quận huyện nghiên cứu, triển khai thực hiện Nghị định 03 theo đúng quy định.

Nghiên cứu thực hiện bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm xe cơ giới - ảnh 1
Ảnh minh họa 

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì và phối hợp, hướng dẫn các cơ quan báo chí, hệ thống thông tin cơ sở tổ chức triển khai tuyên truyền về các nội dung quy định của Nghị định 03 và Thông tư 04/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 03.

Giao GTVT chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành TP và cơ quan, đơn vị có liên quan tổng hợp các khó khăn vướng mắc, tham mưu, báo cáo UBND TP theo quy định.

Đề nghị các Hiệp hội  Vận tải ô tô hành khách liên tỉnh và Du lịch, Hiệp hội Xe buýt TP.HCM, Hiệp hội Taxi TP.HCM, Hiệp hội Vận tải hàng hóa TP.HCM chủ động nghiên cứu triển khai thực hiện, thường xuyên tuyên truyền, phổ biến về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Trước đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định 03 quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Nghị định này có hiệu lực kể từ 1-3 tới đây, thay thế cho Nghị định 103/2008 và Nghị định 214/2013 quy định về cùng nội dung.

Theo quy định mới, ngoài giấy chứng nhận bảo hiểm bằng giấy như hiện nay, cá nhân mua bảo hiểm bắt buộc có thể được cấp giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử, với đầy đủ các thông tin như loại bằng giấy.

Người tham gia giao thông phải luôn mang theo Giấy chứng nhận bảo hiểm còn hiệu lực (bản cứng hoặc bản điện tử) khi tham gia giao thông, xuất trình giấy tờ này khi có yêu cầu của lực lượng CSGT và cơ quan chức năng có thẩm quyền khác theo quy định của pháp luật.

Nghị định mới quy định đối với xe mô tô hai bánh, ba bánh, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe có kết cấu tương tự theo quy định của Luật Giao thông đường bộ, thời hạn bảo hiểm tối thiểu là 1 năm và tối đa là 3 năm.