“Tôi mới nhậm chức giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký (VPĐK) đất đai TP 17 ngày nhưng đã nhận 20 giấy triệu tập của tòa án liên quan đến việc khởi kiện về cấp giấy tại các chi nhánh VPĐK đất đai ở các quận, huyện” - ông Dư Huy Quang nói tại buổi làm việc của Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân với Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM ngày 18-10. 

Nhậm chức 17 ngày nhận 20 giấy triệu tập của tòa án - ảnh 1
Ông Dư Huy Quang, Giám đốc VPĐKĐĐ TP, phát biểu tại cuộc họp.

Đó là thực tế mà giám đốc VPĐKĐĐ TP nêu ra khi thẩm quyền cấp giấy chứng nhận hiện nay chưa được phân cấp về cho giám đốc các chi nhánh thực hiện.

Ông Quang thông tin: Sở TN&MT vừa thực hiện ủy quyền cho VPĐK được ký cấp giấy chứng nhận mà không phải qua Sở như trước đây. Điều này đã rút ngắn được rất nhiều thời gian giải quyết hồ sơ. "Trước đây, mỗi tháng bình quân 6.000 hồ sơ chuyển về Sở ký và mỗi năm phải mất thêm 5 tỉ tiền gửi hồ sơ qua lại giữa VPĐK và Sở TN&MT. Khi VPĐK được ủy quyền thực hiện ký giấy chứng nhận, hồ sơ không phải qua Sở nữa thì giảm được 10 ngày làm việc.

Nếu được phân cấp về cho chi nhánh VPĐK cấp giấy chứng nhận của hộ gia đình, cá nhân (không phải lần đầu) thì sẽ giảm thêm được năm ngày làm việc" - ông Quang nói.

Theo giám đốc VPĐK đất đai TP, nếu phân cấp được về cho giám đốc các chi nhánh ký cấp giấy chứng nhận thì sẽ rút ngắn được thời gian và hạn chế được rất nhiều tình trạng hồ sơ trễ hạn mà cũng đảm bảo đúng quy định pháp luật.

Ông Quang cho hay hiện nay theo thẩm quyền thì các chi nhánh được phép cập nhật lên trang 4 của giấy chứng nhận. "Việc cập nhật biến động lên trang 4 và ký cấp giấy mới đều có giá trị pháp lý như nhau" - ông Quang cho hay.

Theo lãnh đạo VPĐK đất đai TP, nếu được phân cấp thì giám đốc các chi nhánh cũng sẽ chịu trách nhiệm với các hồ sơ đã ký vì thực tế rất nhiều trường hợp các chi nhánh bị kiện ra tòa thì giám đốc VPĐK phải đứng ra nhận trách nhiệm. "Tôi mới về nhậm chức được 17 ngày mà đã nhận được 20 giấy triệu tập của tòa án liên quan đến kiện tụng tại các chi nhánh" - ông Quang nói.