Công ty CP Cấp nước Thủ Đức cho hay đã thông báo đến những khách hàng là hộ nghèo, hộ cận nghèo và các khu vực cách ly tập trung phòng dịch COVID-19 đang sử dụng nguồn nước do Công ty Cấp nước Thủ Đức cung cấp sẽ được miễn giảm tiền nước 100%. Trong đó, thời gian miễn giảm tiền nước sẽ trong ba kỳ, từ kỳ 4-2020 đến kỳ 6-2020.

Trước đó, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH MTV (Sawaco) cho biết để chung tay cùng TP.HCM đảm bảo an sinh xã hội, đồng hành cùng người dân TP ứng phó COVID-19 và hưởng ứng chủ trương của Thành ủy, UBND TP về việc hỗ trợ người lao động đang phải tạm nghỉ việc, Sawaco sẽ miễn tiền nước cho các hộ nghèo, cận nghèo và các khu cách ly tập trung phòng dịch COVID-19 (trừ khu cách ly trên địa bàn huyện Củ Chi do khu vực này đang được Công ty cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn cung cấp nước). Thời gian miễn tiền nước ba kỳ, từ kỳ 4 đến kỳ 6.