Những ai được đi xe buýt miễn phí?
(PLO)- Người khuyết tật; trẻ em cao từ 1,3 m trở xuống; thương binh, bệnh binh; người cao tuổi (từ 70 tuổi trở lên) là các đối tượng được miễn vé xe buýt. 

Sở GTVT TP.HCM cho biết theo Điều 22 Quyết định 20/2014 của UBND TP.HCM, đối tượng được miễn vé xe buýt bao gồm: Trẻ em cao dưới 1,3 m, người khuyết tật, thương binh, bệnh binh sẽ được cấp thẻ đi xe buýt miễn phí theo danh sách của Sở LĐ-TB-XH xác nhận; người cao tuổi.

Các đối tượng được miễn vé khi sử dụng xe buýt phải xuất trình giấy tờ sau:

Người khuyết tật phải xuất trình thẻ đi xe buýt miễn phí do Trung tâm QLGTCC cấp.

Thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh khi đi xe buýt có thể xuất trình một trong các loại giấy tờ sau: Thẻ thương binh, bệnh binh; giấy chứng nhận được hưởng chính sách như thương binh; thẻ đi xe buýt miễn phí do Trung tâm QLGTCC cấp.

Đối với người cao tuổi từ đủ 70 tuổi trở lên khi đi xe buýt có thể xuất trình một trong các giấy tờ như: Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân; thẻ hội viên Hội Người cao tuổi theo đúng độ tuổi quy định; các giấy tờ có ảnh và chứng minh theo đúng độ tuổi quy định; thẻ đi xe buýt miễn phí do trung tâm cấp.

Đối với thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh và người cao tuổi khi đi xe buýt có thể xuất trình một trong các giấy tờ nêu trên để được miễn vé, không bắt buộc phải làm thẻ đi xe buýt miễn phí do Trung tâm QLGTCC cấp.

Trường hợp các đối tượng hành khách nêu trên có nhu cầu làm thẻ đi xe buýt miễn phí, Trung tâm QLGTCC vẫn tiếp nhận hồ sơ và cấp theo quy định.


ĐÀO TRANG