Phê bình giám đốc, phó giám đốc Ban Nâng cấp đô thị  - ảnh 1
Một góc đô thị dọc kênh Tân Hóa - Lò Gốm sau khi được cải thiện. 

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong vừa ký văn bản kiểm điểm, xử lý trách nhiệm các cá nhân, tổ chức đã gây ra những sai sót trong quá trình thực hiện dự án đối với các nhà tài trợ vốn ODA (theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước).

Theo đó, Chủ tịch UBND TP chỉ đạo phê bình rút kinh nghiệm đối với ông Lê Thanh Liêm, Giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình nâng cấp đô thị TP (gọi tắt là Ban Nâng cấp đô thị) và ông Trần Trung Hậu, Phó Giám đốc Ban kiêm Giám đốc Ban Quản lý dự án hạ tầng kỹ thuật - đơn vị trực tiếp thực hiện các dự án được kiểm toán. Ngoài ra, tập thể ban này cũng bị phê bình.

Chủ tịch UBND TP cũng giao ông Liêm ngoài việc tổ chức kiểm điểm các cá nhân, tổ chức có liên quan thì khẩn trương lập thủ tục thu hồi và giảm trừ thanh toán đối với các nhà thầu. Đồng thời tổ chức chấn chỉnh công tác lập, thẩm tra, kiểm định thiết kế, dự toán, công tác lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu, phê duyệt kết quả trúng thầu, thỏa thuận ký kết hợp đồng, điều chỉnh giá hợp đồng, công tác nghiệm thu, thanh toán.

Kết luận nêu trên liên quan đến việc thực hiện tiểu dự án nâng cấp đô thị TP.HCM. Cụ thể là dự án thành phần số 2 (nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật cấp 3 các khu dân cư thu nhập thấp ngoài lưu vực Tân Hóa - Lò Gốm); dự án thành phần số 3 (cải thiện hệ thống thoát nước cấp 2-3 lưu vực Tân Hóa - Lò Gốm); dự án thành phần số 4 (cải thiện kênh và đường dọc kênh Tân Hóa - Lò Gốm).

Theo báo cáo của Sở Nội vụ, quá trình thực hiện dự án, Ban Nâng cấp đô thị và Ban Quản lý dự án hạ tầng kỹ thuật đã để chậm tiến độ thực hiện dự án, phải điều chỉnh dự toán công trình; việc thanh toán cho nhà thầu có sai sót…

Cũng theo Sở Nội vụ, hiện nay Ban Nâng cấp đô thị cũng đã khắc phục điều chỉnh sổ kế toán, báo cáo tài chính. Việc lập thủ tục thu hồi và giảm trừ thanh toán đối với các nhà thầu đến nay đã đạt trên 80% giá trị kết luận của Kiểm toán Nhà nước và đang khắc phục đối với giá trị còn lại.