Sawaco thông báo do đồng hồ tổng bị hư, đơn vị tiến hành thay thế. Cụ thể, tại giao lộ Đinh Tiên Hoàng - Võ Thị Sáu phường Đa Kao, quận 1 và địa chỉ 243 đường Cách mạng Tháng Tám, phường 10, quận 3 sẽ do Xí nghiệp Truyền dẫn nước sạch (thuộc Sawaco) thực hiện.

Sawaco thông báo đến các khu vực bị ảnh hưởng để có kế hoạch dự trữ nước trong thời gian như sau:

Tại giao lộ Đinh Tiên Hoàng - Võ Thị Sáu, phường Đa Kao, quận 1 sẽ cúp nước từ 22 giờ ngày 23-6 đến 5 giờ ngày 24-6.

Tại địa chỉ 243 đường Cách mạng Tháng Tám, phường 10, quận 3 sẽ cúp nước từ 22 giờ ngày 23-6 đến 5 giờ ngày 24-6.