Bộ GTVT vừa thay mặt Chính phủ báo cáo Quốc hội về nghiên cứu khả thi dự án thu hồi, bồi thường, hỗ trợ tái định cư Cảng Hàng không Long Thành.

Theo đó, diện tích thu hồi dự án trên khoảng 5.586 ha với gần 5.000 hộ dân gồm 15.557 nhân khẩu và 26 tổ chức bị thu hồi đất. Số lượng nhà ở và công trình bị ảnh hưởng là 4.083 căn.

Theo kết quả khảo sát, 100% người dân nằm trong diện bị thu hồi đều có nhu cầu tái định cư. Cụ thể, nhu cầu tái định cư tại hai khu tái định cư khoảng 5.000 hộ.

Sân bay Long Thành: Cần 18.000 tỉ đồng tái định cư - ảnh 1
Mô hình kiến trúc nhà ga sân bay Long Thành.

Chính phủ khẳng định đây là những khu tái định cư đảm bảo cho người dân có điều kiện sống bằng hoặc tốt hơn so với nơi ở hiện tại vì có đầy đủ các công trình công cộng, gần hai khu công nghiệp có thể giải quyết được việc làm.

Về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sẽ căn cứ Luật Đất đai năm 2013 và các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành; khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để áp dụng cho dự án do UBND tỉnh Đồng Nai xây dựng và được Thủ tướng phê duyệt. 

Theo đó, người dân sẽ được bồi thường thiệt hại về nhà, công trình xây dựng khác gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất theo nguyên tắc bằng giá trị xây mới các công trình có thiết kế tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương tại thời điểm bồi thường. Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp.

Đặc biệt, người dân sẽ được ưu tiên giới thiệu việc làm tại Cảng Hàng không quốc tế Long Thành trong quá trình xây dựng hoặc khi đi vào hoạt động...

Sau khi hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sẽ nhập toàn bộ diện tích 5.000 ha cảng hàng không vào địa giới hành chính xã Bình Sơn, nhập phần diện tích 126,4 ha còn lại của xã Suối Trầu vào địa giới hành chính xã Bàu Cạn (xã Suối Trầu sẽ bị giải thể, trước mắt vẫn duy trì bộ máy chính quyền).

Số tiền để triển khai dự án trên khoảng 23.049 tỉ đồng. Trong đó, lập báo cáo nghiên cứu khả thi là 35,0 tỉ đồng; xây dựng hạ tầng các khu tái định cư hơn 4.000 tỉ đồng; tái lập hạ tầng ngoài ranh giới cảng hàng không 479 tỉ đồng, xây dựng khu nghĩa trang 50,7 tỉ đồng; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên 18.000 tỉ đồng; đào tạo nghề, giải quyết việc làm, ổn định cuộc sống người dân là 388,1 tỉ đồng.

Số vốn trên ngoài 5.000 tỉ đồng đã được Quốc hội khóa XIV, Kỳ họp thứ 2 về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 thông qua, dự án cần tiếp tục bố trí bổ sung nguồn vốn 18.049 tỉ đồng.

Vì vậy, Chính phủ kiến nghị Quốc hội, thông qua cơ chế đặc thù cho dự án và giao Chính phủ tiếp tục chỉ đạo UBND tỉnh Đồng Nai hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi dự án để phê duyệt theo quy định, làm cơ sở để triển khai công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, đảm bảo ổn định cuộc sống của người dân có đất bị thu hồi...

Đặc biệt, xem xét cân đối, bổ sung vốn cho dự án từ nguồn vốn dự phòng ngân sách trung ương trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 để UBND tỉnh Đồng Nai triển khai thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư đáp ứng tiến độ dự án.