Liên quan đến việc phối hợp hỗ trợ người dân lưu thông trong trường hợp cấp thiết, Sở GTVT TP.HCM vừa cho biết với các đơn đã gửi Sở qua mail trước ngày 8-10 nhưng chưa nhận được kết quả giải quyết thì đề nghị người dân gửi lại tại Cổng thông tin điện tử của Sở GTVT.
Theo Sở GTVT TP, thực hiện công văn số 3251 của UBND TP.HCM về việc phối hợp hỗ trợ người dân lưu thông trong trường hợp cấp thiết, theo đó UBND TP đã phân công Sở là cơ quan đầu mối, chủ trì hướng dẫn và xem xét giải quyết các trường hợp cấp thiết cần được lưu thông giữa TP.HCM và các tỉnh, TP.

Sở GTVT TP.HCM đề nghị người dân gửi đăng ký đi lại qua website của Sở - ảnh 1
Sở GTVT TP.HCM mong bà con thông cảm và gửi lại đơn đăng ký di chuyển trong trường hợp cấp thiết qua địa chỉ web của Sở. Ảnh: ĐT.

Ngay sau đó, Sở GTVT đã triển khai ngay việc tiếp nhận hồ sơ hỗ trợ người dân di chuyển trong trường hợp cấp thiết qua địa chỉ mail của Sở.
Tuy nhiên do nhu cầu của người dân quá lớn, lượng hồ sơ gửi qua mail tăng đột biến, việc xử lý hồ sơ bằng hình thức thủ công những ngày qua chưa đáp ứng nhu cầu của người dân.
Sở GTVT nhận thiếu sót về những bất tiện do chưa giải quyết được kịp thời giấy đề nghị di chuyển của người dân và rất mong quý bà con thông cảm.
Để giải quyết tình trạng này, Sở GTVT đã khẩn trương thiết lập ứng dụng công nghệ thông tin trong việc đăng ký hỗ trợ di chuyển trên Cổng Thông tin điện tử Sở GTVT, đến ngày 7-10 đã hoàn tất và đưa vào vận hành.
Đồng thời, Sở đã có Công văn số 10722 về việc hướng dẫn đăng ký hỗ trợ di chuyển trong trường hợp cấp thiết gửi Sở GTVT các tỉnh thành trong cả nước. Trong đó, hướng dẫn việc giải quyết đơn đăng ký di chuyển của người dân thông qua Cổng thông tin điện tử của Sở GTVT.