Mới đây, ngày 5-10, Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng đã ký văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổng hợp danh mục các dự án điện gió trên địa bàn tỉnh, đề xuất tính toán trong Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2045 (Quy hoạch điện VIII).

Theo đó, Bộ Công Thương đề nghị các địa phương tổng hợp danh mục các dự án điện gió, bao gồm tên dự án, công suất, địa điểm, dự kiến phương án đấu nối đang đề nghị khảo sát, nghiên cứu triển khai, bổ sung quy hoạch đã được trình riêng lẻ gửi về bộ trước ngày 9-10.

Do thời gian thẩm định riêng lẻ các dự án điện gió đến khi trình Quy hoạch điện VIII không còn nhiều, Bộ Công Thương tạm dừng xem xét thẩm định bổ sung quy hoạch các dự án điện gió vào Quy hoạch điện phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011 - 2020, có xét đến 2030 (Quy hoạch điện VII hiệu chỉnh).

UBND các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm rà soát quy hoạch địa điểm vị trí các nhà máy điện gió theo các quy định hiện hành và một số tiêu chí nêu tại văn bản số 4865 ngày 6-7-2020 và văn bản số 4640 ngày 26-6-2020 của Bộ Công Thương.

Hiện bộ này đang khẩn trương hoàn thiện Quy hoạch điện VIII để trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 10.

Theo Bộ Công Thương, từ năm 2018 đến nay, bộ đã nhận được đề nghị khảo sát, phát triển dự án và bổ sung quy hoạch các dự án điện gió (trên đất liền, gần bờ, xa bờ) lên đến khoảng 50.000 MW.

Trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 6-2020, bộ đã có ba văn bản báo cáo Thủ tướng bổ sung quy hoạch thêm 7.000 MW điện gió và được Thủ tướng đồng ý.

Như vậy, tổng công suất quy hoạch điện gió năm 2025 là 11.800 MW (trong đó 4.800 MW điện gió đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước ngày 01-01-2019).

Sau đó, ngày 25-9-2020, Bộ Công Thương đã có Văn bản 7201 báo cáo Thủ tướng kết quả rà soát 74 dự án điện gió với tổng quy mô công suất khoảng 6.400 MW.