(PL)- UBND TP.HCM vừa giao Sở TN&MT thành lập đoàn thanh tra liên ngành việc đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật chính khu đô thị phát triển An Phú (88,03 ha) tại quận 2 và các dự án thành phần do Công ty CP Địa ốc Thủ Thiêm đang thực hiện trong khu đô thị này.

Đồng thời, UBND TP giao Sở QH-KT phối hợp với Sở GTVT khẩn trương rà soát, lập dự thảo tờ trình cho UBND TP báo cáo kiến nghị Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh lộ giới đường Lương Định Của.

Cùng với đó, Sở QH-KT phối hợp với Sở TN&MT, UBND quận 2 rà soát, nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch, điều chỉnh chức năng sử dụng đất đối với phần đất nằm trong lộ giới đường Lương Định Của, tham mưu đề xuất trình UBND xem xét.

UBND TP cũng giao Sở GTVT khẩn trương xác định ranh giới nút giao thông An Phú và cung cấp thông tin (công văn và bản vẽ) cho Sở QH-KT, UBND quận 2 để phục vụ công tác quản lý quy hoạch xây dựng, trật tự đô thị tại khu vực theo quy định.

Đối với khu 3,7 ha, để tránh gây áp lực cho nút giao thông và tạo quỹ nền đất phục vụ tái định cư tại chỗ, TP thống nhất với phương án đề xuất của Sở QH-KT và UBND quận 2 là điều chỉnh quy hoạch khu này phục vụ tái định cư từ chung cư cao tầng thành nhà ở thấp tầng.

UBND TP yêu cầu Sở TN&MT sau khi thanh tra có báo cáo đề xuất hướng xử lý cụ thể, giải quyết dứt điểm, báo cáo trình UBND TP trước ngày 15-11-2019.

PHAN CƯỜNG