Thanh tra Chính phủ vừa có báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra số 2222/2016 của tổng Thanh tra Chính phủ về việc chấp hành quy định của pháp luật đối với quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR).

Thanh tra yêu cầu Tổng Công ty Đường sắt thu hồi hai lô đất - ảnh 1
Thanh tra Chính phủ cũng yêu cầu VNR tiếp tục việc quản lý sử dụng đất đai để thanh lý hợp đồng và xử lý những trường hợp sử dụng sai mục đích, tranh chấp lấn chiếm.

Theo đó, Thanh tra Chính phủ tiếp tục yêu cầu Bộ GTVT chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, VNR và UBND TP Hà Nội xử lý các sai phạm liên quan đến việc VNR góp vốn kinh doanh ngoài ngành, bằng quyền cho thuê đất và tài sản trên đất đối với lô đất  80 Lý Thường Kiệt và 22 Phan Bội Châu. Trong đó, yêu cầu VNR thu hồi tài sản về cho Nhà nước, giải quyết các vấn đề phát sinh có liên quan theo quy định pháp luật.

“Cạnh đó, Bộ GTVT cùng Bộ Tài chính lập phương án sử dụng hai lô đất trên đảm bảo hiệu quả, đúng pháp luật, không để thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước…” - Thanh tra Chính phủ đề nghị.

Thanh tra Chính phủ cũng kiến nghị Bộ GTVT và VNR thực hiện kiểm điểm xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan trong việc góp vốn kinh doanh ngoài ngành bằng quyền thuê đất và tài sản trên đất đối với hai lô đất trên.

“Trong đó, VNR phải làm rõ việc quản lý nợ phải thu, quản lý các khoản đầu tư tài chính dài hạn, cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng…” - Thanh tra Chính phủ nhấn mạnh.

Theo Kết luận 2222/2016 của Thanh tra Chính phủ, lô đất 80 Lý Thường Kiệt và 22 Phan Bội Châu được Nhà nước cho VNR thuê và hết hạn từ năm 1996. Tuy nhiên, VNR vẫn góp vốn quyền sử dụng hai lô đất trên để hợp tác kinh doanh với Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn.

“VNR lợi dụng thủ tục góp vốn và thực hiện trái chủ trương, quy định để hợp thức hóa việc chuyển nhượng tài sản, cơ sở kinh doanh có giá trị lớn ra ngoài doanh nghiệp không qua đấu giá, đấu thầu…” - kết luận Thanh tra Chính phủ chỉ rõ.

Theo nguồn tin PV, đa số sai phạm Thanh tra Chính phủ nêu trên diễn ra giai đoạn 2003-2009, vì thế nhiều lãnh đạo VNR, Bộ GTVT đã nghỉ hưu nên việc xử lý cần rất nhiều thời gian.

                            Sớm sắp xếp lại bộ máy

Thanh tra Chính phủ cũng yêu cầu VNR tiếp tục việc quản lý sử dụng đất đai để thanh lý hợp đồng và xử lý những trường hợp sử dụng sai mục đích, tranh chấp lấn chiếm. Đồng thời phối hợp với các địa phương có hệ thống đường sắt đi qua thực hiện cắm mốc giới, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quản lý đất đai dành cho công trình và hành lang bảo vệ đường sắt…

Bên cạnh đó, tiếp tục kiện toàn hệ thống quản trị doanh nghiệp, trên cơ sở sắp xếp tổ chức bộ máy. Trong đó, đảm bảo phân rõ giữa quản lý nhà nước và quản lý kinh doanh của doanh nghiệp, giữa kinh doanh kết cấu hạ tầng và kinh doanh vận tải trên đường sắt do Nhà nước đầu tư, sắp xếp phòng, ban chuyên môn phù hợp với chức năng, nhiệm vụ.