Ngày 5-10, Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến đã ký quyết định ban hành quy trình thực hiện thí điểm cơ chế một cửa liên thông điện tử trong công tác cấp phép xây dựng (CPXD) thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng.

Đây là cách thức giải quyết cùng lúc các thủ tục: thẩm định thiết kế cơ sở - thẩm định thiết kế kỹ thuật/thiết kế bản vẽ thi công - cấp giấy phép xây dựng (GPXD) hoặc thẩm định thiết kế kỹ thuật/thiết kế bản vẽ thi công - cấp GPXD do cá nhân, tổ chức đề nghị giải quyết tại Sở Xây dựng.

Sở Xây dựng sẽ tổ chức liên thông các nội dung liên quan với các cơ quan có thẩm quyền để thực hiện các thủ tục thẩm duyệt PCCC, đấu nối hạ tầng kỹ thuật (giao thông, cấp điện, thoát nước). Đồng thời Sở cũng sẽ lấy ý kiến (trong trường hợp cần thiết) của các cơ quan có thẩm quyền về bảo vệ môi trường, đất đai, quy hoạch kiến trúc.

Thí điểm cấp phép xây dựng một cửa liên thông điện tử - ảnh 1
Cán bộ chức năng đang hướng dẫn người dân thủ tục  cấp phép xây dựng. Ảnh: VH

Các công việc liên quan đến trách nhiệm, thẩm quyền của nhiều cơ quan hành chính nhà nước trong việc công khai, hướng dẫn thủ tục hành chính, tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả được thực hiện tại một đầu mối là bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Sở Xây dựng là đầu mối tập trung hướng dẫn thủ tục hành chính liên quan đến công tác cấp GPXD. Bộ phận này cũng tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức để chuyển đến các đơn vị chuyên môn giải quyết và nhận/trả kết quả.

Theo đó cá nhân, tổ chức chỉ đi đúng một cửa là Sở Xây dựng.

Sau khi nộp hồ sơ, người dân có thể tra cứu và nhận thông tin về tình hình xử lý hồ sơ tại hệ thống một cửa điện tử của TP, hộp thư điện tử và tin nhắn điện thoại cá nhân. Toàn bộ thủ tục và quy trình cấp GPXD sẽ được thực hiện công khai trên trang thông tin điện tử Sở Xây dựng, hệ thống một cửa điện tử TP để người dân có thể giao dịch, theo dõi và giám sát.

Thời gian giải quyết hồ sơ của các thủ tục trên là 42 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (bao gồm thời gian lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan).

Quy trình CPXD một cửa liên thông điện tử sẽ được thí điểm trong vòng sáu tháng. Chủ đầu tư có thể lựa chọn áp dụng quy trình này hoặc quy trình thông thường khi thực hiện thủ tục cấp GPXD công trình.

Trường hợp chủ đầu tư lựa chọn áp dụng quy trình thông thường, thực hiện từng bước các thủ tục (thẩm định thiết kế cơ sở, thẩm định thiết kế kỹ thuật/thiết kế bản vẽ thi công, cấp GPXD, Sở Xây dựng vẫn sử dụng hình thức liên thông điện tử để lấy ý kiến các cơ quan liên quan khi cần thiết.