(PL)- Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 05/2018 hướng dẫn thí điểm về khai, nộp lệ phí trước bạ điện tử với ô tô, xe máy tại Hà Nội, TP.HCM. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 16-3-2018 đến hết 31-12-2019.

Cụ thể, với việc khai lệ phí trước bạ, Bộ Tài chính quy định tổ chức, cá nhân có ô tô, xe máy chưa qua sử dụng thực hiện khai, nộp hồ sơ khai lệ phí trước bạ tại cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế. Người nộp lệ phí trước bạ cần khai thông tin số giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, hoặc số giấy chứng nhận chất lượng kiểu loại và các thông tin tại tờ khai lệ phí trước bạ mẫu số 2. Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế sẽ tự sinh mã hồ sơ khai lệ phí trước bạ.

Trường hợp khai lệ phí trước bạ tại cơ quan thuế, người nộp lệ phí trước bạ thực hiện khai, nộp hồ sơ khai lệ phí trước bạ tại chi cục thuế nơi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng xe. Cơ quan thuế tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và nhập đầy đủ thông tin khai vào hệ thống quản lý của Tổng cục Thuế. Hệ thống này sẽ tự sinh mã hồ sơ khai lệ phí trước bạ.

Cũng theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, việc nộp lệ phí trước bạ được thực hiện bằng các cách: Nộp theo hình thức điện tử của ngân hàng, hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, hay qua cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế; nộp tại quầy giao dịch của cơ quan Kho bạc Nhà nước; nộp tại quầy giao dịch của ngân hàng (bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản).

Bộ Tài chính giao Tổng cục Thuế chịu trách nhiệm phối hợp với Cục CSGT (Bộ Công an), Cục Đăng kiểm Việt Nam (Bộ GTVT) và các đơn vị có liên quan để xử lý các phát sinh trong quá trình triển khai thí điểm.

Q.ÂN