Theo đó, về khả năng thực hiện các điều kiện để KfW (Ngân hàng tái thiết Đức) xem xét gia hạn thời hạn giải ngân, KfW sẽ tiếp tục xem xét gia hạn thời hạn giải ngân và điều chỉnh lịch trả nợ khoản vay khi dự án có tiến triển cụ thể hoặc có kế hoạch thực thiện giải pháp thay thế, đảm bảo công tác tư vấn hỗ trợ cho dự án.

UBND TP đã giao Ban Quản lý Đường sắt đô thị (MAUR) thường xuyên trao đổi với KfW về tình hình đàm phán Phụ lục hợp đồng số 13 với Tư vấn IC và giải pháp thực hiện thay thế.

Cụ thể, MAUR đã tổ chức nhiều đợt đàm phán phát sinh Phụ lục hợp đồng số 13 với Tư vấn IC từ tháng 11-2020 đến nay. Kết quả đã cơ bản nhận diện và thống nhất về phương án thực hiện cũng như phạm vi công việc phát sinh.

MAUR đã nỗ lực đàm phán với Tư vấn IC để giải quyết vấn đề tài chính cho Tư vấn IC trên nguyên tắc tuân thủ quy định pháp luật. Tuy nhiên, phía tư vấn vẫn kiên quyết yêu cầu thanh toán cho các nhiệm vụ chưa hoàn thành, chưa đủ điều kiện thanh toán theo hợp đồng và các Phụ lục hợp đồng đã ký thì mới bắt đầu lại dịch vụ.

Thông tin mới về việc giải ngân 313 triệu USD tuyến metro số 2 - ảnh 1
Theo MAUR tới năm 2022, tuyến metro số 2 mới bắt đầu khởi công. Ảnh: TN.

Các yêu cầu này của Tư vấn IC là không thể thực hiện do vi phạm quy định của pháp luật về quản lý hợp đồng, dẫn đến không thể đạt được sự thống nhất về Phụ lục hợp đồng số 13.

Tháng 1-2021, MAUR đã tổ chức buổi làm việc với các nhà tài trợ để thống nhất về giải pháp thực hiện thay thế trong trường hợp không đạt được kết quả đàm phán với Tư vấn IC.

MAUR đã có công văn thông báo nhà tài trợ là KfW về tình hình đàm phán với Tư vấn IC và đề xuất thời hạn cuối cùng để đàm phán Phụ lục hợp đồng số 13 là ngày 10-2.

Sau đó, KfW có thư phản hồi thống nhất với thời hạn nêu trên để chuyển qua thực hiện giải pháp thay thế. Đối với dự thảo thư gia hạn và điều chỉnh lịch trả nợ của KfW, TP đã rà soát và thống nhất với nội dung dự thảo của KfW.

Theo UBND TP, hiện khoản vay của KfW cho dự án có giá trị 240,75 triệu EUR (tương đương 313 triệu USD) được chia thành hai Hiệp định vay.

Hiệp định vay 1 là 28 triệu EUR ký ngày 11 11-3-2011 và Hiệp định vay 2 là 212,75 triệu EUR, ký ngày 4-6-2011 giữa đại diện Chính phủ Việt Nam (Bộ Tài chính) và KfW. Khoản vay của KfW được sử dụng để tài trợ cho công tác tư vấn và hạng mục cơ điện của dự án.

Theo Quyết định của UBND TP về phê duyệt điều chỉnh dự án, thời gian thực hiện dự án là đến năm 2026.

Do đó, UBND TP đã đề nghị gia hạn thời gian giải ngân đến khi hoàn thành dự án vào năm 2026 và điều chỉnh lịch nợ bắt đầu từ năm 2027.

Tuy nhiên, qua quá trình việc, KfW có ý kiến do vướng mắc thủ tục nội bộ, KfW chỉ có thể gia hạn thời gian giải ngân đến ngày 30-12-2024. Đồng thời, KfW sẽ thực hiện các thủ tục tiếp tục gia hạn theo nhu cầu thực tế và tiến triển của dự án.

Căn cứ vào tiến độ thực hiện dự án, UBND TP sẽ đề xuất việc thực hiện thủ tục tiếp tục gia hạn, đáp ứng yêu cầu giải ngân của dự án.

Như vậy, việc phân chia thành hai giai đoạn gia hạn thời gian giải ngân chỉ phát sinh thêm về mặt thủ tục, không ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện và công tác giải ngân của dự án.

UBND TP đề nghị Bộ Tài chính tiếp tục thực hiện các thủ tục về gia hạn thời hạn khoản vay đến ngày 30-12-2024 và điều chỉnh lịch trả nợ đến ngày 30-9-2025 như đề nghị của KfW.