Cảng vụ đã triển khai thực hiện cấp phép cho phương tiện vào, rời cảng, bến thủy nội địa bằng tin nhắn SMS. Với hình thức trình báo này, tàu thuyền ra vào cảng sẽ thuận lợi hơn khi làm thủ tục, đặc biệt là những khu vực cảng vùng sâu.

Đến nay, có 9.924 lượt phương tiện đăng ký vào, rời qua tin nhắn SMS. Bên cạnh đó, đơn vị đã vận động 196 cảng, bến lắp đặt camera giám sát tình hình trật tự an toàn giao thông và ô nhiễm môi trường tại khu vực. Đến nay đã có 16 cảng, bến cung cấp địa chỉ IP để kết nối theo dõi.

Đơn vị cũng đã xây dựng và tổ chức triển khai tốt công tác cải cách hành chính. Trong đó, Cảng vụ đã tiếp nhận và thực hiện 130.796 hồ sơ yêu cầu cung cấp dịch vụ hành chính (trong đó 18 hồ sơ xác nhận trình báo đường thủy nội địa; 130.778hồ sơ cấp phép vào và rời cảng, bến), tăng 60% so với cùng kỳ năm 2017.